Dröm.

Jag kan vara din dröm, jag kan vara ditt allt, jag kan vara den där som ingen annan klarat av. Jag kan ge dig min kropp, jag kan vara ditt hopp och jag kan ge dig allt du önskar att jag är. Men jag kan inte ge dig sanning, jag kan inte ge dig tröst, […]